Weer naar school na de COVID19-crisis: voor kinderen in het buitenland extra uitdagend

Gastschrijfster

Een wekker om 07.00 uur, ontbijt, nog een rondje met de hond, tas inpakken, gymspullen niet vergeten, en de deur uit. De scholen zijn weer goed en wel begonnen. En daarmee is na een lange en onzekere periode van één, twee… drie (?) COVID19-golven en onwennige (zomer)vakanties weer structuur in de dagen gekomen.

Maar niet ieder kind reageert daar even goed op. En kinderen in het buitenland hebben daarbovenop sowieso al te maken met de nodige, expat-eigen uitdagingen. Hoe kan je je kind in deze tijd zo goed mogelijk ondersteunen? De psychologen aangesloten bij Psycholoog op Afstand helpen expats en expatkinderen hun draai in het buitenland te vinden. In de nasleep van de COVID-19 pandemie merken zij dat kinderen daar meer dan ooit hulp bij kunnen gebruiken.

In het buitenland naar school

Je kan je er als ouder maar wát zorgen om maken: je kind in het buitenland naar een nieuwe school sturen. Je kind zal aan de nieuwe omgeving en onderwijscultuur moeten wennen en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes moeten maken. En of je nu voor een lokale of internationale school gekozen hebt, je kroost krijgt ongetwijfeld te maken met een vreemde taal.[1] 

Dat is best even slikken. Zal het zich niet buitengesloten en alleen voelen? En wat voor effect hebben al deze veranderingen op de leerprestaties?

Expatproblematiek

Expats hebben een verhoogde kans op psychologische problemen.[2] Veranderende routines en gewoontes, een nieuwe cultuur en taal, en een (nog) ontbrekend sociaal vangnet zorgen er vaak voor dat expats moeite hebben in het nieuwe thuisland hun draai te vinden.

Dat geldt net zo goed voor de kinderen. Zeker als jullie nog niet zo lang in het buitenland wonen, of door COVID-19 de tijd vooral thuis met het gezin hebben doorgebracht, is weer naar school gaan best wel spannend.

Onderwijs
Foto: Unsplash – Myriam Zilles

Terug naar school na COVID-19

De uitdagingen die expatkinderen sowieso al voor hun kiezen krijgen, vallen dit schooljaar samen met de gevolgen van COVID-19. Elk land heeft andere maatregelen tegen de pandemie getroffen, maar de meeste kinderen in het buitenland hebben te maken gekregen met een bepaalde vorm van quarantaine. Naar school gaan was daardoor lange tijd niet mogelijk.

Leerachterstanden

Door het leren op afstand hebben sommige kinderen leerachterstanden ontwikkeld, zo blijkt uit onderzoek in Nederland. Dit geldt voornamelijk voor kinderen uit de bovenbouw en het gaat om een achterstand van zo’n twee tot drie maanden. Hiervan is jammer genoeg vooral sprake bij kinderen die voor de COVID-19-crisis al ondergemiddeld presteerden.

Had jouw kind altijd al moeite met leren? Dan bestaat de kans dat de terugkeer naar school nog lastiger geworden is.[3]

Sociaal contact

Om in het buitenland te aarden, is sociaal contact belangrijker dan ooit. De COVID-19-crisis heeft het voor kinderen echter heel lastig gemaakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken. Dat gebeurt bij jonge kinderen immers grotendeels op school. Ook bij studenten zorgde het gebrek aan sociaal contact voor eenzaamheid, een gebrek aan motivatie en andere sociaal-emotionele problemen.[4]

Jouw kind bevindt zich aan het begin van dit schooljaar daardoor wellicht in een mentaal kwetsbaardere positie dan andere jaren.

Psychologische problemen

Sociale contacten zijn in psychologisch opzicht vooral voor pubers en jongvolwassenen van groot belang. In de quarantaineperiode hebben veel jongeren in deze leeftijd last gekregen van somberheid en zelfs depressieve klachten.[5]

Het kan goed zijn dat deze klachten, eenmaal terug op school of aan de universiteit, vanzelf weer verdwijnen. Maar misschien heeft je kind hierbij extra ondersteuning nodig.

Gezinsdynamiek en structuur

Ook de gezinsdynamiek is ten tijde van COVID-19 ongetwijfeld helemaal veranderd. Jullie hebben veel meer tijd met elkaar als gezin doorgebracht.[6] En als ouder heb je misschien de rol van docent op je moeten nemen. Door weggevallen school- en werktijden, (sport)clubjes en andere afspraken, was er waarschijnlijk minder structuur thuis of waren gewoontes en routines compleet anders dan normaal.[7] Dat is nu weer even wennen!

Tips om je kind te ondersteunen

Verken de omgeving

Merk je dat je kind ertegenop kijkt weer naar school te gaan? Ga met jonge kinderen dan eens wat vaker buiten schooltijd naar de buurt waarin de school staat. Kies voor een speelplaats in dezelfde wijk, bijvoorbeeld. Zo wordt de omgeving van de school vertrouwder. Het helpt ook om met klasgenootjes af te spreken.[8]

Zorg voor structuur

Kinderen hebben behoefte aan structuur en regels. Creëer daarom een duidelijk dagritme. Laat je kind elke (school)dag om dezelfde tijd opstaan, klets indien mogelijk elke middag na school even bij, zorg voor avondeten op vaste tijdstippen en creëer afgebakende huiswerk- en ontspanmomenten. 

Vertrouw op de veerkracht van je kind

Volwassenen denken vaak terug aan gisteren en vooruit aan morgen. Als we niet lekker in ons vel zitten, maken we ons dan ook al snel zorgen. Hoe zal het morgen gaan? Wat als de situatie niet verbetert? Die gedachtegang projecteren we ook op de situatie van ons kind. Kinderen leven echter veel meer van dag tot dag.[9] Een slechte dag kan morgen alweer vergeten zijn. Kinderen zijn wat dat betreft veel flexibeler dan volwassen. Probeer je dus niet direct te veel zorgen te maken en vertrouw op de veerkracht van je kind.

Onderwijs
Foto (& hoofdfoto artikel): Unsplash – Kelly Sikkema

Schakel professionele hulp in

Maak je je toch zorgen om de mentale gezondheid van je kind? Blijven zich problemen voordoen en zie je geen vooruitgang? Dan is het een goed idee professionele hulp in te schakelen. We zien therapie vaak als laatste redmiddel, maar dat is een denkfout: hoe eerder je erbij bent, hoe effectiever therapie is. Herken je jouw kind in een (of meerdere) van onderstaande symptomen? Dan kan het geen kwaad contact op te nemen met een kinder- of jeugdpsycholoog.

 • eenzaamheid en zich terugtrekken
 • slaap- en concentratieproblemen
 • vermoeidheid
 • verminderde eetlust
 • weinig zin in activiteiten waar eerst wel interesse voor was
 • weinig zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld
 • irritatie en boosheid
 • verminderde schoolprestaties
 • fysieke klachten, zoals buikpuin of hoofdpijn

Professionele ondersteuning op afstand

Therapie in het buitenland

In het buitenland is de drempel om een psycholoog in te schakelen nog even wat hoger dan in Nederland. Zo weet je misschien niet precies hoe de geestelijke gezondheidszorg in jouw nieuwe thuisland werkt, waar je een ‘goede’ psycholoog kunt vinden en of de therapie vergoed wordt. Ook wil je wellicht graag dat je kind met een Nederlandse psycholoog praat.

Online kinder- en jeugdpsycholoog

Psycholoog op Afstand heeft hiervoor de oplossing gevonden. Gz-psycholoog Niek Rosens stelde een team van ervaren en professionele psychologen samen die expats wereldwijd online therapie biedt. Bij het team van Psycholoog op Afstand is ook een kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten die maar al te goed bekend is met de mentale uitdagingen van expatkinderen; alle professionals van Psycholoog op Afstand zijn namelijk zelf ook expat of hebben in het buitenland gewoond.

Online therapie

Ieder kind en elke situatie is verschillend. De psycholoog voert dan ook eerst een uitgebreid kennismakingsgesprek met jouw kind. Vaak ben je hier als ouder bij aanwezig. Tijdens dit gesprek worden de klachten in kaart gebracht en stelt de psycholoog een behandelplan op. Dit behandelplan is uniek en volledig gericht op de specifieke klachten, wensen en behoeften van het kind en jullie als gezin. 

De focus van de therapie ligt zoveel mogelijk op het kind zelf. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan het zelfvertrouwen of aan de manier waarop het kind zich uit. Zo leert het op een constructieve manier om te gaan met vervelende gedachtes of emoties, zoals onzekerheid of heimwee. En dat heeft een positieve impact op het gedrag van het kind op school, op de leerprestaties en op het maken van vriendjes en vriendinnetjes.

Oudere kinderen kunnen ook ondersteuning krijgen met betrekking tot motivatie- of concentratieproblemen of het maken van belangrijke studiekeuzes.

Afhankelijk van de situatie kan het hele gezin bij de therapie betrokken worden. Met behulp van systeemtherapie wordt het functioneren van het ‘systeem’ (het gezin als geheel) verbeterd. Zeker na de COVID-19-periode kan dit helpen de structuur en onderlinge relaties in het gezin aan te passen op de nieuwe situatie, waarin elk gezinslid de activiteiten buitenshuis weer heeft opgepakt.

Voordelen online psycholoog in het buitenland

 • Nederlandssprekende psycholoog: therapie in de moedertaal van je kind
 • Therapie vanuit huis: een vertrouwde en comfortabele omgeving voor je kind
 • Geen reistijd of -kosten: alleen een internetverbinding noodzakelijk
 • Geen wachtlijst: direct een kennismakingsgesprek inplannen

Omdat de psychologen van Psycholoog op Afstand zelf ook in het buitenland wonen, is er altijd wel een psycholoog in jullie tijdzone te vinden. Ook is het makkelijker gesprekken buiten de schooltijden om te plannen. Zo is je kind ook in het buitenland in professionele handen. Je kunt bij Psycholoog op Afstand direct terecht voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bronnen

[1] Wereldschool. (2021, 20 juli). Werken in het buitenland met kinderen?  Wereldschool.nl.
[2] De Wereldwijven. (2020, 7 mei). Psycholoog Niek Rosens: “Nederlanders die in het buitenland wonen hebben gemiddeld meer psychologische klachten.” Dewereldwijven.com.
[3] Nederlands Jeugdinstituut. (2021, 26 augustus). Onderzoek naar gevolgen van de coronatijd voor kinderen, jongeren en gezinnenNji.nl
[4] Idem.
[5] EenVandaag. (2020, 5 november). Helft van de leraren merkt dat leerlingen slechter in hun vel zitten door corona, problemen het grootst bij pubersEenvandaag.avrotros.nl.
[6] Van Tatenhove, M. (2021, 30 augustus). Verloren (Covid-)tijd? Dewereldwijven.com.
[7] Willemse, C. (z.d.). De vakantie is voorbij: jammer of heel fijn? Toegepastpsycholoog.nl. Geraadpleegd op 19 september 2021. Toegepastpsycholoog.nl.
[8] Wereldschool. (2020, 14 januari). Verhuizen naar het buitenland met kinderenWereldschool.nl.
[9] Van Dalen, W. (2021, 9 januari). Naar het buitenland verhuizen met kinderenDutchforchildren.nl.

Over dit Wereldwijf: Gastschrijver

De Wereldwijven nodigen ook gastschrijvers en gastfilmers uit om zo nu en dan hun inspirerende verhalen te delen. Deze verhalen of videos gaan over onderwerpen die nauw aansluiten bij onze zoektocht naar authenticiteit, echtheid, diepgang en verbinding. Lees mee en laat je inspireren.