Bedrijf van een wereldwijf – “Mijn eigen ontslag was de vrijbrief om al mijn talenten te beoefenen”

Lucinda Douglas inspireert vrouwen om impact te maken, invloed uit te oefenen en met LEF succesvol te zijn in hun leven en business. Het is precies de LEF-factor waardoor ik Lucinda heb leren kennen. Via LEFwijf, een bijzonder en succesvol project dat inmiddels twee prachtige boeken boordevol krachtige verhalen heeft voortgebracht. Een derde boek staat in de steigers.

Het afgelopen jaar heb ik Lucinda leren kennen als een warme, hartelijke en gedreven vrouw. Op hoge hakken rent ze door het leven, strooit met waardevolle adviezen en richt ze machtig mooie projecten op. Om er een paar te noemen, ELLE Mastermind en LEFwijf. Altijd doelgericht op vrouwen die vorm willen geven aan hun droom. Onlangs startte ze met een warm sociaal-gedreven programma: We’ve got your back, Woman. Haar persoonlijk goede doel. Ontmoet Lucinda Douglas!

In vijf woorden, wie is Lucinda Douglas?

Creatief, inspirerend, verbindend, toegankelijk, geloof.

Lucinda, je bent spreker, coach, schrijfster. Je produceert podcasts en hebt een eigen theatershow gehad. Je bent ondernemer. Is er iets dat je beslist niet bent?

Ziekenverzorger en dat is zo ongeveer het enige wat ik kan bedenken. Overigens moest ik dat navragen voor het geval ik ernaast zit. Haha!

In alles wat je doet, staat de (ondernemende) vrouw centraal. Waar komt die drive vandaan?

Jeetje… die vraag krijg ik zo vaak en nu ga ik echt proberen om het goed te verwoorden. Ik zie kansen, en heb altijd wel oplossingen en ideeën en daarnaast voer ik dit ook heel graag uit met mijn team. Noem het een curse of een blessing, maar zelf heb ik totaal geen angsten en beperkingen dus zie ik ook geen beren op de weg. Ik doe wat ik leuk vind binnen mijn expertise veld en dat stimuleert weer om nog gavere dingen neer te zetten.

Tot 2008 werkte ik nog voor een multinational, maar om mij heen werden ineens zoveel mensen ontslagen, dat ik meteen besloot zelf ontslag te nemen. Ik realiseerde me toen dat mijn zekerheden niet verbonden waren aan het ‘werken voor een baas’. Mijn keuze voor mijn eigen ontslag was de vrijbrief om echt al mijn talenten te beoefenen. 

Hoe kwam je op het idee van We’ve got your back woman?

Mijn familie woont in Zuid Afrika en door de jaren heen heb ik al duizenden euros aan hen gegeven voor van alles en nog wat. Alleen, zij wilden altijd meer en als ik het niet gaf, verbraken ze de communicatie met mij. Daar eindigde de liefde.

Aan het begin van corona ontving ik weer een bericht van mijn nicht. Zij had het echt zwaar en dat wist ik. Zij heeft acht jaar in de gevangenis gezeten voor drugs trafficking en daardoor is zij haar zoon kwijtgeraakt. Nu leefde zij op straat en had dringend mijn hulp nodig, maar ik wilde niet weer dezelfde fout maken en bedacht toen het concept van We’ve got your back woman.

Voor de duur van zes maanden staan wij haar nu bij en vormen haar sisterhood. In die maanden moet ze ook verantwoording afleggen omdat ik echt wil dat zij vooruitgang maakt. Vrouwen komen bij mij terecht en ik beoordeel of zij ‘coachable’ is, of zij in de juiste omstandigheden verkeert. Ik heb een zwak voor vrouwen die alleen zijn en kinderen hebben. Ik vind dat ze geholpen moeten worden, hulp verdienen en ik geloof dat dit de beste manier is. Ik ben heel nuchter, maar weet ook vanuit mijn eigen leven dat wij allemaal soms hulp kunnen gebruiken. Dat is zeker niet alleen geld, maar absoluut ook liefde en aandacht. 

Hoe ziet die steun er precies uit?

Een vrouw meldt zich aan bij mij en ik kijk of zij voldoet aan de voorwaarden. Zij moet een vaste verblijfplaats hebben, internetverbinding, bereid zijn om dit avontuur aan te gaan met de wetenschap dat er verandering aankomt. Ik heb diverse malen contact met haar en dan bepaal ik of zij past in het programma. Dan vraag ik een aantal vrouwen uit mijn netwerk of zij zich willen committeren van hun kant. Het gaat erom dat tussen de tien en twintig vrouwen bereid zijn om haar te begeleiden.

Wij hebben nu bijvoorbeeld teams van twee vrouwen – een buddy systeem. En om de veertien dagen hebben wij een gesprek met haar. Om de acht weken spreken wij – de sisterhood – elkaar en zo bepalen we wat zij nodig heeft of wat wij hebben ontdekt. Het gaat niet alleen om haar te vertellen wat ze ‘moet’ doen. Integendeel, ik denk dat zij vaker behoefte heeft aan iemand om mee te sparren, iemand die haar niet kent of oordeelt en die gewoon luistert. Als er specifieke dingen zijn, hoor ik het. Natuurlijk houd ik ook contact met haar omdat ik wil weten hoe zij het ervaart.

Alle dames van de sisterhood geven 15 euro per maand en dat voor de duur van zes maanden. Zo helpen wij haar niet alleen in woord, maar ook in daad. Ik vraag ook van tevoren waar zij het geld voor zal gebruiken. In dit geval (van mijn nicht) is het om haar huurachterstand weg te werken en ook voor haar boodschappen. Ja, dan zijn wij van waarde in het leven van een vrouw. Vooralsnog komen de vrouwen uit Zuid Afrika omdat ik weet dat vrouwen het daar bijzonder zwaar hebben en er geen vangnet voor ze is. 

Wie ondersteunen jullie met dit programma?

Altijd een vrouw. Altijd een moeder. En zij is altijd alleen met niemand om voor haar te zorgen. Een vrouw die ons nodig heeft zodat ze heel even adem kan halen. We luisteren, inspireren en vaak leren we zelf ook. Maar, soms is advies ook wel op zijn plaats of stellen we dingen voor. Zo polsen wij wat haar behoefte is en wat zij nodig heeft om haar doel te bereiken, of om verder te komen. Wat dat ook mag zijn.

Haar situatie bespreekbaar maken, komt ook aan de orde en het is vriendelijk en betrokken: met medeleven, maar zonder medelijden. Het voordeel van zoveel verschillende vrouwen is dat iedereen iets anders brengt en dat is heel krachtig. 

Ik heb je het afgelopen jaar een beetje mogen leren kennen en weet – als ik het zo mag formuleren – dat je ook een diep gelovige vrouw bent. Heb je dat vanuit je opvoeding meegekregen of kwam geloof pas later op je pad?

Oh wow… ja, mijn geloof! Mijn identiteit. Voor mij is God de lucht die ik inadem. Ik kan het idee dat er geen God is niet bevatten. Ik ben in de kerk geboren, maar op mijn 20ste hoorde ik voor het eerst het evangelie van Jezus Christus. Ik weet nog dat het mij zo raakte dat ik meteen naar voren rende met tranen in mijn ogen. Het was absoluut voor mij!  Ik wilde gedoopt worden. En zo geschiedde…, maar ik vond het toch erg ingewikkeld om het te combineren met mijn leven.

Dus het duurde voor mij 22 jaar om God leiding te geven over mijn leven en in afhankelijkheid van Hem te leven. Ik had altijd een diep Godsbesef gehad, maar wist heel lang niet hoe ik dat vorm kon geven. Nu heb ik er een aardig beeld van en met vallen en opstaan volg ik Jezus. Dus ja… ik heb het van huis uit meegekregen, maar begrijp pas sinds tien jaar wat het inhoudt. 

Is er een Bijbelse regel in het bijzonder waar je kracht uithaalt?

Ik haal al mijn inspiratie uit de Bijbel. Er zijn teksten die mij tot huilen toe bewegen. Ik ben een Christen van de praktijk en ook echt in staat alles weg te geven voor de ander. De eerste zin uit Psalm 23 maakt mij heel vaak aan het huilen. Het gaat zo: De Heer is mijn herder, ik heb alles wat ik nodig heb. Dit betekent dat ik mij werkelijk nooit zorgen hoef te maken en dat gesprek voer ik dadelijks met God.

Waar zie jij jezelf over twee jaar?

Dan is mijn goede doel We’ve got your back woman een stichting geworden en heeft mijn bedrijf Buro Grow definitief vorm genomen! Maar, eerlijk gezegd.., ik heb geen enkel idee! Ik zal hoe dan ook gave dingen aan het doen zijn. En altijd met mensen en altijd met heel mijn hart. 

Over dit Wereldwijf: Saskia van Alphen - VS

Hi! Ik ben Saskia en woon sinds kort in San Diego, Californië na jaren in Chicago en Engeland te hebben gewoond. Ik ben fulltime moeder, schrijfster, dichteres en fotografe. Een kinderboekenserie vordert gestaag. Voor De Wereldwijven blog ik over ‘emancipatie’ dat in een ontwikkeld land als de VS nog een lange weg heeft te gaan: seksualiteit, ras, sociaal-, en culturele achtergrond, armoede en geloof.