Taal verbindt: verrijk de toekomst van je kind met een meertalige opvoeding 

Gastschrijfster

Er zijn ontzettend veel talen op de wereld; ongeveer 7151! Nu je dit weet zal het je niet verbazen dat ongeveer de helft van alle kinderen in een meertalige omgeving woont. Op sommige plekken is meertaligheid juist meer de norm dan uitzondering. Dit is vooral in Afrikaanse, Aziatische en Europese landen het geval. Hier leren kinderen niet alleen een lokale taal maar ook een internationale taal. Dat is zelfs bij ons in Nederland zo. Denk bijvoorbeeld aan het Fries of Limburgs en het Nederlands.

In onze steeds verder globaliserende wereld wordt het belang van meertaligheid steeds duidelijker. Kinderen die opgroeien met meerdere talen (en een meertalige opvoeding krijgen) zijn niet alleen beter voorbereid op de toekomstige arbeidsmarkt, maar ontwikkelen ook waardevolle sociale, cognitieve en culturele vaardigheden. 

Bouw bruggen met taal

Meertaligheid bevordert niet alleen de cognitieve ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen, maar vergroot ook hun culturele horizon. Dit stelt hen in staat om op een dieper niveau verbinding te maken met de wereld om hen heen. Zo zullen kinderen die meerdere talen spreken een bredere opvatting van cultuur hebben. De gewoontes die aan de landen van de talen worden gekoppeld kunnen namelijk verschillen.  

De voordelen van meertalige opvoeding

Het meertalig opvoeden van kinderen gaat gepaard met een aantal voordelen. Ten eerste laten kinderen die meertalig zijn, verbeterde probleemoplossende vaardigheden zien. Ook zijn ze creatiever, kunnen ze zich beter concentreren en hebben ze uiteindelijk toegang tot een breder scala aan kennis en literatuur in meerdere talen.

  • Persoonlijke voordelen: ontwikkeling van een sterke persoonlijke identiteit en zelfvertrouwen, doordat het kind zich verstaanbaar kan maken in meerdere talen;
  • Sociale en culturele voordelen: meertalige kinderen laten een verhoogde mate van empathie zien, hebben een beter begrip van verschillende culturen, en ontwikkelen sterke sociale vaardigheden;
  • Economische voordelen: meertaligheid is een gewilde kwaliteit op de arbeidsmarkt, wat de carrièrekansen van je kind kan vergroten.

De uitdagingen omtrent meertalige opvoeding

Er zijn wel een aantal uitdagingen die komen kijken bij het meertalig opvoeden van kinderen. Het is belangrijk om hier als ouder voldoende bewust van te zijn, om zo voldoende ondersteuning te kunnen bieden.

  • Verwarring van verschillende talen: kinderen zullen in zowel een één- als meertalige opvoeding verschillen in het tempo en niveau van taalontwikkeling. Kinderen die twee talen leren hebben vaak een kleinere woordenschat in elk van de talen dan kinderen die slechts één taal leren. Belangrijk is hierbij wel dat dit verschil verdwijnt wanneer je de woordenschat van beide talen bij elkaar optelt. Doordat kinderen op school andere soort woorden zullen leren dan thuis, kennen ze in elke taal verschillende soorten woorden. De totale woordenschat van meertalige kinderen zal waarschijnlijk even groot zijn als de woordenschat van eentalige kinderen. In het begin van het leren van een vreemde taal, zal een kind de woorden van beide talen door elkaar halen of verwarren. Dit verdwijnt vaak na verloop van tijd vanzelf.
  • Druk en stress: het leren van meerdere talen kan als lastig en stressvol worden ervaren, voor zowel ouders als kinderen. Het is belangrijk om je hier bewust van te zijn, geef je kinderen en jezelf de tijd; het zal het waard zijn! Leg ook vooral goed uit waaróm je het belangrijk vindt dat je kind de talen leert of bijhoudt. Anders gaat het kind zijn of haar eigen invulling eraan geven.
  • Sociale omgeving: het kan voor kinderen alleen voelen als zij in een klas of omgeving zitten waar zij de taal (nog) niet spreken.

Van belang is dus dat je als ouders een taalplan hebt: denk na over welke talen je graag wilt dat je kind spreekt, op welk niveau en welk netwerk heb je daarvoor nodig. 

Het belang van het bijhouden van de Nederlands taal

Het bijhouden van het Nederlands in het buitenland ondersteunt de meertaligheid van je kind, wat bijdraagt aan cognitieve voordelen zoals verbeterde probleemoplossende vaardigheden en creativiteit. Het bevordert ook het cultureel bewustzijn en kan de band met de Nederlandse identiteit versterken. Zo kan je kind makkelijker communiceren met familieleden, en begrijpt het de moedertaal van jullie als ouders. Mocht je kind naar Nederland terugkeren, dan is het makkelijker voor je kind om te her-integreren. Dit op school, maar ook in de omgang met leeftijdsgenoten.

Kortom, het onderhouden van het Nederlands is cruciaal voor zowel persoonlijke ontwikkeling als praktische voordelen bij terugkeer.

Hulp nodig bij meertalig opvoeden?

Over dit Wereldwijf: Gastschrijver

De Wereldwijven nodigen ook gastschrijvers en gastfilmers uit om zo nu en dan hun inspirerende verhalen te delen. Deze verhalen of videos gaan over onderwerpen die nauw aansluiten bij onze zoektocht naar authenticiteit, echtheid, diepgang en verbinding. Lees mee en laat je inspireren.