ALGEMENE VOORWAARDEN​

PRIVACY & COOKIEBELEID

De Wereldwijven respecteren je privacy. We weten, wonend in alle windstreken van de wereld, immers als geen ander hoe belangrijk dat is! Hier lees je hoe De Wereldwijven je persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens
De Wereldwijven behouden de privacy van haar online gebruikers en verzamelen geen persoonlijke of privé-informatie van je tenzij je bewust en vrijwillig deze informatie verstrekt.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en nemen ter bescherming daarvan passende maatregelen.

Als je je aanmeldt op de nieuwsbrief vragen we je je e-mailadres te verstrekken. We gebruiken je e-mailadres alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief. Mocht je je willen afmelden van onze nieuwsbrief, dan schrijf je je gewoon uit via de nieuwsbrief of via een e-mail aan info@dewereldwijven.com en wordt jouw e-mailadres direct verwijderd.

Als je onze informatie brochure aanvraagt om te adverteren vragen we om je naam en e-mailadres. We gebruiken je naam en e-mail adres enkel om je de  link naar de brochure te sturen en om daarna contact met je op te kunnen nemen.

De Wereldwijven verstrekken je persoonlijke gegevens niet aan derden. Alle medewerkers en opdrachtnemers van De Wereldwijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Als je contact met ons opneemt via e-mail, kunnen we je vragen persoonlijke basisgegevens te verstrekken. Die gegevens gebruiken wij uitsluitend voor persoonlijke correspondentie en worden niet verstrekt aan derden.

We verzamelen ook informatie over je computer of tablet, zoals IP-adres en browsertype. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik, bedoeld om de inhoud en functionaliteiten van ons platform te verbeteren. 

De Wereldwijven kunnen het privacybeleid wijzigen, op deze pagina staat altijd de meest recente informatie.

Cookies
De Wereldwijven maken mogelijk gebruik van cookies om toegang tot ons platform gemakkelijker te maken. Cookies zijn stukjes informatie die jouw browser opslaat op de harde schijf van je computer die je identificeert wanneer je opnieuw inlogt. Wij gebruiken alleen cookies om je een “snelle start” te geven wanneer je weer een bezoek aan onze site brengt.

Wij slaan geen informatie op of verkrijgen informatie die is opgeslagen van je anders dan voor dit doel.

Als je je zorgen maakt over cookies raden we de gratis software CCleaner aan, die is zeer goed in het opruimen van cookies, tijdelijke bestanden en de internet cache van uw systeem. En als je niet wilt dat jouw gegevens als ‘cookie’ worden opgeslagen dan kun je dat bij je browserinstellingen veranderen.

Links en advertenties
Onze website bevat links naar andere websites en diensten waarmee je onze website verlaat en op een andere partij terecht komt. De Wereldwijven hebben geen enkele zeggenschap over het privacybeleid van deze externe websites. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

De Wereldwijven maken gebruik van advertenties van derden ter ondersteuning van onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals cookies en web beacons op onze site.

De Wereldwijven zijn zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening.

Vragen
Indien je nog vragen hebt over het privacybeleid of je bent het niet eens met een plaatsing van jouw eigendom mail ons dan op info@dewereldwijven.com. Wij proberen binnen vijf werkdagen te antwoorden.

NOTICE & TAKE DOWN PROCEDURE

Aansprakelijkheid disclaimer
De Wereldwijven hebben passende maatregelen genomen om de integriteit van haar website, informatie en aanverwante zaken te waarborgen.

Er worden geen garanties gegeven aan enige inhoud of materiaal dat op de website kan worden gedownload, is vrij van virussen, trojan horses of andere vormen van kwaadaardige software.

Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Sommige namen en gegevens zijn gewijzigd om de privacy van personen te beschermen en alle artikelen en filmpjes zijn en blijven eigendom van de auteur zelf. De Wereldwijven behouden zichzelf het recht toe om artikelen, blogs en ander publicaties te verwijderen van de site indien dat door hen nodig geacht wordt.

Eigendom van inhoud
De inhoud van de site en de inhoud zijn eigendom van en zijn auteursrechtelijk beschermd door De Wereldwijven BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Wereldwijven is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

De Wereldwijven hebben het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van De Wereldwijven, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. De Wereldwijven hebben tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst-, muziek- als beeldmateriaal.

Het is verboden om een deel van de site te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te reverse-engineering, te decompileren of te demonteren.

Al ons foto- en beeldmateriaal wordt keurig aangeschaft (bv. Shutterstock) of valt onder Creative Commons CCO (bv. Pixabay) of is privé eigendom. Mocht u graag willen weten waar de foto of het beeldmateriaal vandaan komt en of het wetmatig gebruikt wordt, dan kunt u contact opnemen met ons via info@dewereldwijven.com.

Mocht jij onverhoopt toch informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij jou ligt, of die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, verzoeken wij je dit te melden op info@dewereldwijven.com.

Om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je verzoek kort nader te motiveren en om de bewijsstukken als bijlage bij je verzoek te voegen: bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten. Of bewijs dat sprake is van een inbreuk op jouw rechten of rechten van een persoon die jou heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Door de mail te sturen verklaar je ook:

  • Rechthebbende te zijn van de vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om in deze namens hem / haar op te treden.
  • De mail naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien De Wereldwijven jouw verzoek gegrond achten, zullen zij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van informatie impliceert niet dat De Wereldwijven enige aansprakelijkheid erkent ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren. De Wereldwijven streven ernaar je verzoek binnen vijf werkdagen te behandelen. Een verzoek dat onvolledige informatie bevat kan niet in behandeling worden genomen.

Gebruiksvoorwaarden
Je gaat akkoord met deze voorwaarden door deze site te gebruiken. Je  gebruik van de site en de inhoud ervan zijn onderworpen aan bovenstaande voorwaarden en toepasselijke wetten en voorschriften. Als je niet instemt met de onderstaande voorwaarden of deze accepteert, verlaat alsjeblieft de site.

Het is verboden deze site te gebruiken voor het verzenden van virussen, trojan horses of andere vormen van schadelijke software.