Dubbel zoveel inkomen, niet dubbel zo gelukkig…

Hoewel ons inkomen meer dan verdubbeld is de afgelopen 50 jaar, zijn we niet gelukkiger dan 50 jaar geleden. Als we zo rijk zijn, waarom zijn we dan niet gelukkig? Waarom steken we in hemelsnaam zoveel tijd en energie in het vergaren van geld, als de invloed op overvloed en geluk zo marginaal is?

Het gelukseffect van meer geld wordt massaal overschat. Vooral door mensen met een lager inkomen. Dit bleek uit een Amerikaans onderzoek: Mensen met een jaarinkomen van 25 duizend dollar dénken maar liefst dubbel zo gelukkig te worden als ze 55 duizend zouden gaan verdienen. In werkelijkheid zijn mensen met zo’n inkomen gemiddeld slechts 7 procent gelukkiger dan mensen die 25 duizend verdienen… Een waanidee dus.

Wat gaat er mis?

Het is de angst voor een verslechtering van het geluksgevoel, die mensen drijft om veel tijd en energie te steken in het verdienen van geld. Om te voorkómen dat men ongelukkig wordt. Als schrijver van het boek Rijk Zakendoen, geloof ik in én én én: Zakendoen die én menselijk rijke vervulling geven, én maatschappelijk rijke vervulling geven, én natuurlijk financieel interessant zijn. Hier ligt gewoon een simpel basis idee aan ten grondslag dat universeel geldt. Ik heb hierover trainingen gegeven in meer dan 30 landen wereldwijd: Van Japan tot Kameroen, van Duitsland tot Togo, van India tot Zweden tot Suriname.

Ik bedoel maar: aan mensen met totaal verschillende achtergronden, totaal verschillende culturen en totaal verschillende economische standaarden. En in the end? In the end zijn we allemaal mens. In the end zijn we allemaal bezield. In the end hebben wij allemaal een eigen pad. Een eigen pad waarvoor we worden uitgenodigd om dat met hart en ziel te bewandelen. Waar we blij en gelukkig van worden. Waarbij we van de grootst mogelijke waarde zijn voor de wereld om ons heen.

Are you ready to take your own path?

Dát is de hamvraag voor werkelijke rijkdom. Het maakt niet uit wáár jouw wieg stond, het maakt uit waarvóór jij in de wieg gelegd bent.

Foto: Désirée Merk

Inspiratie is rijkdom

In Kameroen zat in één van mijn trainingen een ondernemer die meer dan veertig internetzaken had. Hij vertelde dat hij zijn eerste zaak gestart was in 1994. Ik rekende even terug… 1994, waar was ik toen? Toen studeerde ik nog aan de Erasmus Universiteit – zonder internet! Wij hadden alleen intranet! Ik vroeg hem wat hem destijds had bezield om een internetbedrijf te beginnen en uit te bouwen. Hij glimlachte en wees naar boven: God, zei hij. God inspires my work… Ik keek ook naar boven en zag aan zijn gevel een geel uithangbord met behalve zijn bedrijfsnaam, ook daarop geschreven: ‘God Inspires my work’.

Hij vond zichzelf een gelukkig man. Maar de rijkdom en het geluk zaten hem niet in die veertig internetzaken. Want veertig internetzaken opzetten omdat jij toevallig de slimmerik bent die een nieuwe ontwikkeling ziet aankomen, of, veertig internetzaken opzetten om zekerheid op te bouwen in je bestaan, dat geeft in het beste geval wel geld maar geen geluk.

Nee, de rijkdom en het geluk zaten hem in die ene zin op de voorgevel: ‘God inspires my work’.

Een zielsgelukkig mens

Niet dat je in god hoeft te geloven. Maar waar het om gaat, is dat deze man heel goed in contact stond met zijn zielenpad, met waarvoor hij in de wieg gelegd was. Heel goed in contact met zijn onderstroom. Dan voel je vertrouwen en liefde, in plaats van angst. En dan word je geïnspireerd. En dan neem je geïnspireerde acties. En dan ben je van waarde. En dan gaan geluk en rijkdom hand in hand. Ook in Kameroen, of waar in de wereld ook.

En voor het geval je nu denkt, ja maar iemand met veertig internetbedrijven zal een uitzondering zijn in Kameroen. Ik ben ’s avonds met hem mee naar huis geweest en dan hobbel je ook gewoon over een zandweg om bij zijn huis te komen, en hij leeft ook gewoon in een huis met een golfplaten dak, en hij heeft ‘s avonds ook niet in alle kamers elektriciteit en gebruikt een zaklamp in zijn eigen huis… Maar, hij volgt wel vol vertrouwen zijn zielenpad, laat zich wel inspireren en is wel van waarde. En dat maakt hem een rijk mens. Een zielsgelukkig mens…

Over dit Wereldwijf: Désirée Murk - Nederland

Gewoond in België, Tunesië en Curaçao, en gesetteld in Nederland. Een handlezeres vertelde me ooit dat mijn leven zich rijkelijk over de grenzen zal afspelen. Ik was niet verbaasd. Ik ben van kind af aan geboeid door andere culturen. Al tijdens het schrijven van mijn boek Rijk Zakendoen – zaken die menselijk, maatschappelijk en financieel rijke vervulling geven – kon ik deze visie delen in India. Inmiddels heb ik in meer dan 30 landen wereldwijd trainingen en coaching gegeven over overvloed, geluk en rijkdom.