De strijd voor rechtvaardigheid in adoptie

Het zal je niet zijn ontgaan, maar wereldwijd zijn (in het verleden) veel adopties niet gegaan zoals ze behoorden te gaan. Ook niet in Nederland en dat kwam in 2021 breed in het nieuws, mede dankzij onze eigen wereldwijven Ana Maria en Dewi. Onlangs waren ze allebei weer nauw betrokken bij een adoptie rechtszaak in Nederland. Op 12 juli 2022 hoort Dilani Butink, geboren in Sri Lanka in 1992, in hoger beroep dat de Nederlandse staat èn de stichting die bemiddelde bij adopties, onrechtmatig hebben gehandeld tijdens haar adoptieprocedure.

De uitspraak over haar adoptie is een grote overwinning voor Dilani. Zeker. Toch is ze is er nog lang niet want haar biologische ouders heeft ze nog niet weten op te sporen omdat er bijna geen informatie over de reden voor de afstand, noch haar afkomst is.

Wereld
Dilani Butink

Erkenning voor Dilani en geadopteerden

De keiharde conclusie van het Gerechtshof Den Haag is dat de Nederlandse staat meer had moeten doen om frauduleuze adopties te voorkomen. De staat had beter toezicht moeten houden en striktere, meer individuele controle-eisen moeten stellen.

Dilani: “Ik ben superblij dat dat nu erkend wordt. Dit gaat over mij, over mijn zijn en over mijn niet-zijn wat betreft alle informatie die niet klopt. Dat is heel belangrijk en ik hoop dat het een opening biedt voor andere geadopteerden die ook erkenning willen.”

Wereld
Fotocredits: Delani Butink – Dewi Deijle met haar boek over adopties, ‘Postpakketjes van overzee’

Adoptie: het belang van het kind

Ik, zelf ook geadopteerd, ken Dilani uit de adoptie wereld en volg haar strijd al langer samen met onder andere Wereldwijf Dewi Deijle en de stichting Mijn Roots, die ik zes jaar gelden heb opgezet, samen met Christine Verhaagen. Mijn Roots heeft als doel om geadopteerden te helpen bij al hun adoptie vraagstukken en zoektochten naar hun familie, hun roots. Inmiddels hebben we voor zestig geadopteerden de familie kunnen vinden, maar helaas voor velen ook nog niet.

Dewi Deijle was bij de uitspraak op 12 juli jl. aanwezig als steun voor mede-geadopteerde Dilani, maar ook als juridisch belangenbehartiger voor stichting Mijn Roots. Dewi heeft eerder al een claim neergelegd voor geadopteerden uit Indonesië en ze ziet overeenkomsten. De stichting die bemiddelde in de zaak van Dilani, werkte ook samen met organisaties in Indonesië.

Dewi: “niet alleen voor Dilani is deze uitspraak ontzettend waardevol, maar ook voor alle andere geadopteerden wiens afstamming onzeker is omdat Nederland heeft nagelaten haar verantwoordelijkheid te nemen toen het zo nodig was: het belang van het kind!”

Wereld
Fotocredits Dilani Butink – Pink Cloud Project

Een podium voor geadopteerden

Dilani is een echte strijder, ze maakt als fotografe niet alleen foto’s van geadopteerden, maar creëert ook een podium voor hen waar ze hun verhaal, mening of ervaring kunnen delen. Ook bedacht ze het Pink Cloud Project, een podcast waarin adoptie-verhalen centraal staan.

Er zijn al heel lang signalen over misstanden bij adopties en als coördinator van de vele zoektochten in Indonesië voor Mijn Roots, lopen we vandaag de dag nog steeds tegen de gevolgen aan van de fouten die destijds gemaakt zijn en voorkomen hadden kunnen worden. Samen met mede-wereldwijf Dewi hebben we veel onderzoek gedaan, ook ter plaatse.

Eind jaren ‘70 verschenen in Indonesië al berichten over ‘kinderhandel en ontvoeringen’. Vanuit diverse hoeken is nu geconcludeerd dat Nederland niet zorgvuldig, dan wel nalatig heeft gehandeld in adoptieprocedures van kinderen uit het buitenland. Het rapport van de Commissie Joustra was vernietigend en concludeerde dat er ernstige misstanden hebben plaatsgevonden. Die misstanden zijn inmiddels erkent en excuses zijn aangeboden, maar tot op heden is er nog geen tegemoetkoming vanuit de overheid voor individuele zoektochten.

Met stichting Mijn Roots lopen we hier nog altijd tegenaan. Het zoekproces voor een geadopteerde is een hele zoekpuzzel omdat zoveel informatie niet klopt. Soms ontdekken we, als we de biologische familie vinden, pas het echte verhaal. Bijvoorbeeld dat geboortemoeders zijn voorgelogen en hen is verteld dat hun kindje was gestorven. Of de moeder heeft het tijdelijk ondergebracht en wanneer zij het kindje ophaalde, was haar baby verdwenen… Al deze praktijken van zwendel en bedrog bemoeilijken het zoeken naar iemands werkelijke afkomst.

Wereld
Ana met een biologische moeder (die haar twee zonen tijdelijk had ondergebracht, niet wetende dat ze geadopteerd zouden worden)

Perspectief geboorteouders nog altijd onderbelicht

Het perspectief vanuit de biologische ouders is nog te vaak onderbelicht. Inmiddels blijkt dat in veel gevallen de geboortemoeder helemaal geen toestemming heeft gegeven voor adoptie van haar kind. Inmiddels hebben we via Mijn Roots met meerdere biologische moeders gesproken die verklaarden dat ze jarenlang naar hun kind hebben gezocht: ze waren ineens hun kind kwijt. Feitelijk gaat het om pure kinderroof. Onmenselijk. 

Voor de geboortemoeders, is het ontzettende belangrijk dat hun geadopteerde kind op een toegankelijke wijze zelf een roots-zoektocht kan starten, om de biologische ouders terug te vinden.

Wereld
Ana en Dewi aan het werk

Fonds voor individuele zoektochten na adoptie

Bijna ieder mens wil toch weten waar zij of hij vandaan komt? Voor een geadopteerde is dit helaas nog altijd niet vanzelfsprekend. Voor veel geadopteerden gaat het bovendien niet alleen om een intrinsieke motivatie om te willen weten waar hun wortels liggen, ook is het voor velen belangrijk om te achterhalen wat er (werkelijk) rondom hun adoptie is gebeurd. 

Veel geadopteerden uit Indonesië verkeren nog altijd in onzekerheid over het verhaal achter hun adoptie. Net zoals in het geval van Dilani Butink is hun afkomst onzeker gemaakt en wel zodanig dat het aannemelijk is dat hier materiële, dan wel immateriële schade uit is voortgevloeid, of nog zal voortvloeien. Voor die geadopteerden, die willen zoeken naar hun afkomst en het ware verhaal achter hun adoptie willen achterhalen, roepen wij de overheid op om een fonds in te richten zodat zij een individuele financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor een zoektocht.

De stichting Mijn Roots, Dewi Deijle, ondergetekende en ook andere belangenorganisaties, deskundigen en enkele mensenrechtenorganisaties onderschrijven die noodzaak van een individuele financiële ondersteuning voor zoektochten en identiteitsherstel.

Help geadopteerden in hun zoektocht naar familie!

De stichting Mijn Roots helpt gedupeerden vrijwillig in hun zoektocht naar familieleden en probeert hen te helpen met hun vragen over identiteit en afkomst. Wij willen er zijn voor iedereen in de adoptie driehoek: geadopteerden, de biologische- en de adoptieouders. Dit werk doen wij met veel passie, maar dit alleen is niet genoeg om familie te vinden. We hebben financiële middelen nodig voor fysieke zoektochten, nazorg, bijeenkomsten, media oproepen en DNA kosten. DNA kits zijn nodig nu gebleken is dat dossiers niet altijd naar waarheid zijn ingevuld. Met een bijdrage zouden we nog meer geadopteerden kunnen helpen in hun zoektocht.

Zou jij willen helpen? Via deze link vind je meer informatie.

Over dit Wereldwijf: Ana van Valen - Indonesië

Hallo, ik heet Ana van Valen en woon in Surabaya. Ik geef Nederlandse Taal en Cultuur lessen en help Special Needs kinderen. Voor Stichting Mijn Roots zoek ik biologische families van mede-geadopteerden uit Indonesië. Super leuk om als wereldwijf ervaringen te delen over het Verre Oosten.