Waarom zou je stemmen vanuit het buitenland? Hierom!

Hoe langer je in het buitenland woont, hoe verder de Nederlandse politiek soms van je af komt te staan. Zeker als je niet echt weet of Nederland ooit weer je thuisland gaat worden. Toch is het om verschillende redenen wel belangrijk af en toe de politieke discussie te blijven volgen. Of je stem uit te brengen vanuit het buitenland. Want sommige beslissingen, kunnen echt ook direct op jouw effect hebben! Over zaken als (dubbele) nationaliteit bijvoorbeeld.

Wereldwijf Carole legt je graag uit waarom stemmen in de Eerste en Tweede Kamer verkiezingen zo belangrijk zijn voor Nederlanders in het buitenland. Zelf is ze al jaren geïnteresseerd in de stappen die de Nederlandse overheid neemt (of juist niet neemt) om Nederlanders in het buitenland (indirect) raken.

Nederlandse politiek – ver van mijn bed show?

Ik zit al jaren in het bestuur van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland en achter mijn naam staat altijd trots ‘niet verbonden met een politieke partij’. Toch ga ik je vertellen dat Nederlanders in het buitenland nu ook (indirect) voor de Eerste Kamer kunnen stemmen. De reden dat ik destijds in het bestuur van SNBN ben gegaan, is omdat ik me bewust werd dat er wel degelijk zaken zijn die ons in het buitenland raken. Denk maar aan de sluiting van veel consulaten en ambassades in veel landen. Het is in veel gevallen een stuk lastiger geworden om ‘even’ je paspoort te vernieuwen. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook in politiek Den Haag bepaald of je wel of geen dubbele nationaliteit mag hebben.

Al jaren kunnen we via de post vanuit het buitenland stemmen op de Tweede Kamer en het Europees Parlement, maar tot nu toe kon dat niet voor de mede-wetgever: de Eerste Kamer. Om aan die provinciale verkiezingen mee te doen, moest je tot voor kort in een Nederlandse provincie wonen of in het Caribisch deel van het koninkrijk. In de loop van deze eeuw heeft de Eerste Kamer niet alleen een steeds grotere rol gekregen, maar is het ook belangrijker geworden voor de bestuurlijke verhoudingen op het Binnenhof. Het gros van de Nederlanders in het buitenland had echter geen invloed, maar de behoefte groeide wel.

De SNBN heeft jarenlang hard gelobbyd, en nu dan eindelijk met succes. Ook Nederlanders in het buitenland kunnen vanaf volgend jaar (op 15 maart!) hun stem uitbrengen bij de Provinciale Statenverkiezingen en zo invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Stemmen voor de Eerste Kamer

Eén keer in de vier jaar worden verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten. De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Kiezers brengen bij de Provinciale Statenverkiezingen dus indirect een stem uit voor de Eerste Kamer. Het aantal kiezers per provincie bepaalt hoe zwaar de stem van de Provinciale Staten weegt. De SNBN heeft jarenlang hard gelobbyd, en nu dan eindelijk met succes. Ook Nederlanders in het buitenland kunnen vanaf volgend jaar al op 15 maart hun stem uitbrengen bij de provinciale verkiezingen en zo invloed uitoefenen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Die wijziging ging niet zonder slag of stoot want hiervoor was een aanpassing nodig van de grondwet om dit te veranderen. Nadat de grondwet was aangepast, moest ook nog bij wet worden geregeld dat kiezers in het buitenland kunnen stemmen bij de Provinciale Staten-verkiezingen. In oktober jl stemde de Eerste Kamer daarover en is de wijziging goedgekeurd.

Stemmen? Registreer je vandaag nog

Met de grondwetswijziging komt er een apart kiescollege voor stemmers in het buitenland. Alle Nederlanders die in het buitenland wonen en mogen stemmen voor de Tweede Kamer, krijgen ook stemrecht voor dit kiescollege. De leden van dat kiescollege doen vervolgens mee aan de verkiezing van de Eerste Kamer. Zoals elke provincie bij de Eerste Kamerverkiezingen een ‘stemwaarde’ heeft (de dichtbevolkte provincies wegen zwaarder mee dan de dunbevolkte), krijgt ook het nieuwe kiescollege zo’n waarde. Hoe hoog die zal zijn, wordt afhankelijk van de opkomst. 

Als jij al eerder hebt gestemd (voor de Tweede kamer en/ of het Europees Parlement) dan sta je geregistreerd. Toch moet je je opnieuw registreren, omdat het een nieuwe verkiezing betreft. Iedereen het zich éénmalig registreren, óók als je al geregistreerd stond. Het is heel simpel: geen registratie = geen stembiljet = niet kunnen stemmen. Dat registreren moet je doen vóór 1 februari 2023.

Wil je meer informatie en/ of je gelijk registreren?  Dat kan heel eenvoudig hier.

Over dit Wereldwijf: Carole Overmaat - Australië

Hey, Ik ben Carole Overmaat en woon in Australië. Ik studeerde CMV Vrijetijdskunde in Rotterdam en woon sinds 2005 samen met mijn man Ron en twee kinderen in Melbourne. Het avontuur vinden we in de dagelijkse dingen. Acht jaar geleden startte ik mijn programma Dutch TV. In 2018 nam ik ook nog de Nederlandse krant de Dutch Courier over. Voor de wereldwijven zal ik voornamelijk vloggen over mijn avonturen hier 'Down Under.'