Zero Tolerance – Doe jij met onze campagne mee en zeg je nee?

Je zult het deze maand nog vaak van ons horen: Vrouwelijke Genitale Verminking is een onderwerp dat de Wereldwijven aan het hart gaat. Het is een schending van de meest fundamentele rechten van meisjes en vrouwen. Een schadelijke traditionele praktijk die grote mentale en fysieke gevolgen kan hebben. Daarom is het goed dat er ieder jaar, vandaag, op 6 februari extra aandacht voor is!

Ook wij wereldwijven voeren campagne op International Zero Tolerance Day for Female Genital Mutilation. Want VGV is gender gerelateerd geweld en een schending van de mensenrechten. Een gruwelijke misdaad tegen de gezondheid van miljoenen vrouwen en een praktijk die levenslang talrijke fysieke en mentale complicaties met zich meebrengt.

Campagne – Doe jij mee?

Deze maand voeren wij daarom weer campagne en besteden we in uiteenlopende artikelen aandacht aan VGV op ons platform. Volg je ons op De Wereldwijven?

Zero Tolerance – Vrouwelijke Genitale Verminking: Help je ons geld inzamelen voor FSAN?

Deze campagne willen we heel graag aangrijpen om één organisatie in het bijzonder te steunen: FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland). In de jaren negentig opgericht door Zahra Naleie, zelf besneden en gevlucht naar Nederland vanuit Somalië. In Nederland zag ze dat er nauwelijks tot niets bekend was over VGV en binnen (Somalische) immigranten gemeenschappen het onderwerp taboe was. Die patronen heeft ze met FSAN doorbroken. Zahra zag de dringende noodzaak om VGV bespreekbaar te maken in de politiek, de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland. Meer weten over de werkwijze van FSAN

De afgelopen twintig jaar zijn heel veel stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Besneden vrouwen krijgen vaak niet de juiste hulp en meisjes lopen het risico besneden te worden. Help jij? Je kunt doneren via gironummer NL50INGB0000001545 ten name van FSAN en ovv ‘donatie de Wereldwijven’.

Over dit Wereldwijf: De Wereldwijven

De Wereldwijven vertellen verhalen die inspireren, verbinden en in beweging brengen voor een tolerante, duurzame en gender-gelijke wereld.