Waar gaat Tommie wonen?

Esther Koene
door gepubliceerd op 13 oktober 2022Tags: , , ,

Bij een emigratie komt veel kijken en meestal is er geen haar op je hoofd die bedenkt dat er misschien in de jaren die komen gaan, een huwelijk op de klippen kan lopen. Weet je nog dat je een paar dagen voor vertrek uit Nederland de kinderen een leuke pup beloofde? Niet alleen voor hen als speelkameraadje, maar ook voor jezelf. Zo’n beestje geeft troost en afleiding voor de eerste tijd dat jij ineens ‘alleen’ bent en je sociale leven nog niet op gang is gekomen. Een hond om lekker mee op pad te gaan en gezellig je nieuwe buurt mee te verkennen.

Toen stond je er echt niet bij stil dat het allemaal zo anders zou lopen en pup Tommie misschien onderdeel zou uitmaken van de scheiding. En toch gebeurde dat en moeten jullie daar nu afspraken over maken. Kun je überhaupt iets over een door ieder geliefd huisdier vastleggen bij een scheiding? En waar doe je dat dan?

Huisdier bij scheiding – afspraken in convenant

Wie krijgt jullie lieve hond Tommie? Bij wie gaat hij wonen, wanneer jullie gaan scheiden? Gaat hij mee met de kinderen? Spreek je iets af over een omgangsregeling? Eerst bespreek je uiteraard samen waar ieder van jullie en de kinderen gaan wonen. Dat is bij expats natuurlijk soms een hele klus, omdat er verschillende landen in het spel kunnen zijn. Als het eenmaal duidelijk is waar jullie gaan wonen, kun je ook goede afspraken maken over jullie huisdier.

Die afspraken worden vastgelegd in het convenant. Het gaat om praktische zaken als bij wie Tommie gaat wonen. Of hoe de kosten verdeeld worden. En gaat Tommie in de vakanties bijvoorbeeld een paar weekjes naar de andere (ex)partner? Wie uiteindelijk de rechtmatige eigenaar wordt en/of blijft van Tommie, wordt – wanneer je het daar samen niet over eens wordt – in een rechtszaak door een rechter vastgesteld. Conform de wet, kan er strikt gesproken geen omgangsregeling worden vastgesteld voor een huisdier bij scheiding, omdat de (Nederlandse) wet nu eenmaal alleen ruimte biedt voor omgang met de kinderen.

Esther Koene
Esther Koene

Mediation: ook bij een huisdier

Ook voor scheidingen vanuit het buitenland is mediation een goede manier die jullie hulp biedt om allebei zakelijk te blijven kijken en in alle redelijkheid tot afspraken te komen. Ook over jullie lieve hond. En dat geldt uiteraard niet alleen voor Tommie, maar ook voor ieder ander mogelijk huisdier in een huishouden. Esther Koene is jurist en gespecialiseerd in het (internationaal privaatrecht) Nederlands personen- en familierecht en familie mediator. Ze is werkzaam bij Expat Mediation dat vestigingen heeft in Brussel en Zuid-Nederland (Hulten en Breda).

Esther heeft zelf vaak, en voor langere tijd, met haar gezin in het buitenland gewoond en weet uit ervaring met welke gecompliceerde vragen je, als expat, geconfronteerd kunt worden. Ook heeft zij meermaals van dichtbij meegemaakt, welke enorme impact een scheiding kan hebben voor alle gezinsleden binnen een (expat)gezin. Als legal mediator, begeleidt zij Nederlandse expats, bij hun scheiding met als doel dat beide partijen tot gedegen afspraken komen over alle van belang zijnde kwesties (de kinderen, vermogen, alimentatie, pensioenen). Die afspraken legt zij als legal mediator vast in een Ouderschapsplan en Convenant, die bij de Nederlandse rechter worden ingediend.  

Heb je vragen over scheiden vanuit het buitenland? Esther heeft een gratis telefonisch juridisch scheidingsspreekuur. Meer weten? Ga naar www.expatmediation.com.


Over dit Wereldwijf: Esther Koene - Wereld

Esther Koene is jurist en gespecialiseerd in het (internationaal privaatrecht) Nederlands personen -en familierecht en familie mediaton. Ze is werkzaam bij Expat Mediation dat vestigingen heeft in Brussel en Zuid-Nederland (Hulten en Breda). Voor De Wereldwijven zal ze geregeld een blog aandragen waarin ze dieper ingaat op bepaalde aspecten van een scheiding vanuit het buitenland.