Zero Tolerance – De Wereldwijven vragen jouw aandacht!

Vrouwelijke Genitale Verminking, kortweg VGV genoemd (of vrouwen- en meisjesbesnijdenis), is een onderwerp dat ons aan het hart gaat. Het is een schending van de meest fundamentele rechten van meisjes en vrouwen en kan grote gevolgen hebben. 

Daarom is het goed dat er ieder jaar op 6 februari extra aandacht voor deze praktijk is tijdens de International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation

Zero Tolerance is in Nederland toch niet nodig?

Jazeker, ook in Nederland is er op deze dag aandacht voor Vrouwelijke Genitale Verminking. En dat is helaas nog altijd nodig, ondanks het feit dat het hier sinds 1993 strafbaar is, ongeacht door wie en waar de besnijdenis wordt uitgevoerd. VGV is een vorm van mishandeling. De aandacht richt zich in Nederland vooral op informatieverstrekking en preventie in de gemeenschappen waar het een diepgewortelde culturele praktijk is.

Organisaties als Pharos, ESFAN en Plan Nederland zijn (inter)nationaal actief om VGV-praktijken een halt toe te roepen. In Nederland wonen ruim 95.000 vrouwen die afkomstig zijn uit landen waar meisjesbesnijdenis een cultureel gebruik is. Op dit moment schat met dat het gaat om bijna 41.000 vrouwen die een vorm van VGV hebben ondergaan. Het grootste deel van hen (82 procent) komt uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en Irak. Momenteel wonen in ons land circa 38.000 meisjes in de leeftijd van 0-19 met tenminste één ouder uit een land waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Volgens cijfers van Pharos lopen 4.200 van hen het risico besneden te worden in de komende 20 jaar.

Interessante sprekers en workshops in Zwolle

Ieder jaar wordt ook in Nederland een Zero Tolerance Day op locatie georganiseerd door Platform 6/2. Dit jaar is dat in Zwolle waar je verschillende workshops kunt volgen. Onderwerpen zijn o.a de rol van jongeren in de aanpak tegen VGV, maar ook over het proces van nazorg tot mogelijk herstel door middel van een clitoris-reconstructie. Uiteraard ontbreken ook interessante sprekers niet: Zahra Naleie (FSAN Nederland) en Lilianne Ploumen kijken niet alleen terug op de mijlpalen van de afgelopen 20(!) jaar, maar ook vooruit. 

Voor iedereen die meer wil weten over de locatie, programmering van de hele dag en/of zich wil aanmelden, verwijzen we graag door naar deze website. Niet in de gelegenheid om naar Zwolle af te reizen? Je kunt het plenaire programma ook online volgen. Aanmelden is wel nodig en kan via bovenstaande website.

Zero Tolerance, want aandacht zet in beweging!

In 2019 lanceerden de Wereldwijven de campagne #DeWereldwijvenUnCut om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp. Toen publiceerden we verschillende artikelen met achtergrondinformatie en interviews met vrouwen die besneden zijn. Ook spraken we met een plastisch chirurg die hersteloperaties in Nederland doet.

De Wereldwijven zijn een relatief klein platform, maar die campagne uit 2019 heeft heel veel in beweging gezet. Reden dus dat het een vervolg krijgt! Vrouwelijke Genitale Verminking komt in veel meer landen voor dan wordt gedacht: Indonesië, India, Pakistan en… de Verenigde Staten. Wat kun je de komende maand verwachten?

Wereldwijf Annemarie van Middelburg, expert op dit gebied en spil in het web voor uiteenlopende (inter)nationale organisaties zet voor ons de laatste wereldwijde ontwikkelingen op een rij. Verder gaan we in gesprek met Zahra Naleie, die baanbrekend werk heeft verricht door VGV in Nederland niet alleen op de kaart te zetten, maar ook bespreekbaar te maken. Zij heeft enorm veel impact gehad voor heel veel vrouwen in Nederland. Ook spreken we met een Marthine Bos, medisch antropoloog met een grote expertise op Vrouwelijke Genitale Verminking èn zetten we een actie op voor een goed doel zodat nog meer vrouwen en meisjes geholpen kunnen worden! 

Wij hopen dat onze actie weer dat belangrijke beetje beweging brengt want VGV is een gruwelijke misdaad tegen de fysieke- en mentale gezondheid van vrouwen over de hele wereld. Het verdient Zero Tolerance. Punt.

Campagne VGV - Zero Tolerance

VGV in kaart

Nieuwsgierig of VGV voorkomt waar jij woont of wat er op dit gebied lokaal gedaan wordt? Dan vind je bij deze een overzicht van Afrikaanse landenlanden in Azië en landen in het Midden-Oosten waar vrouwen- en meisjesbesnijdenis voorkomt. Voor landen in Europa geeft deze interactieve kaart veel informatie.

Zero Tolerance – Vrouwelijke Genitale Verminking: Help je ons geld inzamelen voor FSAN?

Deze campagne willen we heel graag aangrijpen om één organisatie in het bijzonder te steunen: FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland). In de jaren negentig opgericht door Zahra Naleie, zelf besneden en gevlucht naar Nederland vanuit Somalië. In Nederland zag ze dat er nauwelijks tot niets bekend was over VGV en binnen (Somalische) immigranten gemeenschappen het onderwerp taboe was. Die patronen heeft ze met FSAN doorbroken. Zahra zag de dringende noodzaak om VGV bespreekbaar te maken in de politiek, de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland. Meer weten over de werkwijze van FSAN?

De afgelopen twintig jaar zijn heel veel stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Besneden vrouwen krijgen vaak niet de juiste hulp en meisjes lopen het risico besneden te worden. Help jij? Je kunt doneren via gironummer NL50INGB0000001545 ten name van FSAN en ovv ‘donatie de Wereldwijven’.

Over dit Wereldwijf: Saskia van Alphen - VS

Hi! Ik ben Saskia en woon sinds kort in San Diego, Californië na jaren in Chicago en Engeland te hebben gewoond. Ik ben fulltime moeder, schrijfster, dichteres en fotografe. Een kinderboekenserie vordert gestaag. Voor De Wereldwijven blog ik over ‘emancipatie’ dat in een ontwikkeld land als de VS nog een lange weg heeft te gaan: seksualiteit, ras, sociaal-, en culturele achtergrond, armoede en geloof.