VGV in Soedan: ter bescherming van de eer van jonge meisjes?

Marije Elizabeth

In Soedan heeft 86,6% van de vrouwen Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) ondergaan. Het is daarmee één van de hoogste risicolanden ter wereld als het gaat om VGV. Ongeveer 64% ondergaat het in de leeftijd van 5-9 jaar oud. In de meeste gevallen wordt dit gedaan door een verpleegkundige of vroedvrouw.

Type 3, de meest ingrijpende vorm van VGV, komt het vaakst voor in Soedan. Hierbij worden de uitwendige delen van het vrouwelijke geslachtsorgaan weggesneden en de vagina dichtgenaaid, met alleen een kleine opening om te urineren en menstrueren.

Wereld
Foto’s: Marije Elizabeth

Kleine afname van VGV? Het verhaal van Shadia

Uit de meest recente onderzoeken is gebleken dat in de leeftijdsgroep van 15-19 jaar ongeveer 10% minder meisjes zijn besneden dan die in de groep van 45-49 jaar. Los van het feit dat er misschien een klein deel daarvan VGV ondergaat na hun vijftiende, lijkt het erop dat er een kleine afname is. Ongeveer 53% van de meisjes en vrouwen van 15-49 jaar oud, gelooft dat VGV zou moeten stoppen.

Ik neem contact op met Plan International Sudan, omdat ik weet dat zij zich inzetten VGV in Soedan tegen te gaan. Via hen hoor ik het verhaal van de 20-jarige Shadia. Zij woont in White Nile State, een provincie ten Zuiden van de hoofdstad Khartoum. Het aantal meisjes en vrouwen in White Nile State die VGV hebben ondergaan, wordt geschat op 93,7% procent.

Shadia kan zich niet herinneren wanneer ze is besneden. Toen ze hevige menstruatiepijnen kreeg, ging ze naar haar moeder. “Tot dan toe had ik een normaal leven. Ik was een normaal meisje dat naar school en daarna meteen weer naar huis ging. Ik was naïef, ik wist niet wat me was overkomen. ‘Nog nooit heb ik zulke krampen gehad,’ zei ik tegen mijn moeder. Zij vertelde me dat ik was besneden. Ik vroeg: ‘Maar waarom heb je me dit aangedaan?’ Ik was jong en begreep het niet, maar nu begrijp ik het wel.”

VGV wordt in Soedan toegepast onder het mom van ‘het beschermen van de eer van meisjes en vrouwen’. Ook al is het bij wet verboden, het zit diepgeworteld in de cultuur. Nog steeds geloven veel mensen dat het goed is om deze praktijk door te zetten.  

Samenwerken met meisjes en jonge vrouwen om VGV tegen te gaan

Plan International zet zich in White Nile State samen met meisjes en jonge vrouwen in om VGV te beëindigen. Er zijn 21 girls’ clubs opgericht waarin meisjes en jonge vrouwen samenkomen om de negatieve sociale normen die hun leven beïnvloeden, te bespreken. De meisjes leren vaardigheden op het gebied van leiderschap en belangenbehartiging. Het geeft hen het vertrouwen zich uit te spreken tegen VGV en campagne te voeren voor verandering binnen hun gemeenschap.

“Plan International sprak met ons over de realiteit en de risico’s van VGV. Iedere keer dat we een vrouw ontmoeten die haar dochter wil laten besnijden, vertellen we over onze eigen ervaringen en dat het verkeerd is om te doen”, legt Shadia uit.

“Ouders nemen hun jonge dochters mee naar een nabijgelegen stad en komen terug met de meest verschrikkelijke verhalen. Voordat mensen de trip maken, nodig ik hen uit om bij hen thuis of ergens in de community af te spreken. Ik praat met hen over VGV en probeer hierover bewustzijn te creëren, door uit te leggen waarom het verkeerd is en dat het bij wet verboden is. Ik probeer een beeld te schetsen van de negatieve gevolgen voor de gezondheid waar jonge meisjes mee te maken zullen krijgen.”

Voorgoed beëindigen van VGV

Volgens Plan International Sudan, vereist het voorgoed beëindigen van VGV steun van alle kanten. Met een aanzienlijke bevolkingsgroei in het land, is het van cruciaal belang om te investeren in jonge mensen en als gelijkwaardige partners met hen om te gaan. De volgende generatie moet worden voorbereid op de taak die voor hen ligt.

“Mijn hoop is op een gezonde community, die geen verkeerde keuzes maakt. Dat deze schadelijke praktijken worden opgegeven om een ​​veilige, zekere en gezonde toekomst voor jonge meisjes te garanderen”, zegt Shadia. “We moeten bouwen aan hun toekomst. Wat ons is overkomen ligt in het verleden, we kunnen dat niet veranderen, maar laat deze jonge meisjes een normaal leven leiden. Laat ze hun eigen keuzes maken. Het is hun toekomst, niet de onze.”

Voor dit artikel zijn bronnen gebruikt van 28TooMany en Plan International Sudan.

Meer lezen? Marije hield een tijdje geleden een interview met Eltayeb, een Soedanese man die strijdt tegen VGV in Soedan. Lees het interview hier!

Wereld

Zero Tolerance – Vrouwelijke Genitale Verminking: Help je ons geld inzamelen voor FSAN?

Deze campagne willen we heel graag aangrijpen om een organisatie in het bijzonder te steunen: FSAN (Federatie Somalische Associaties Nederland). In de jaren negentig opgericht door Zahra Naleie, zelf besneden en gevlucht naar Nederland vanuit Somalië. In Nederland zag ze dat er nauwelijks tot niets bekend was over VGV en binnen (Somalische) immigranten gemeenschappen het onderwerp taboe was. Die patronen heeft ze met FSAN doorbroken. Zahra zag de dringende noodzaak om VGV bespreekbaar te maken in de politiek, de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland. Meer weten over de werkwijze van FSAN?

De afgelopen twintig jaar zijn heel veel stappen gemaakt, maar we zijn er nog niet. Besneden vrouwen krijgen vaak niet de juiste hulp en meisjes lopen het risico besneden te worden. Help jij? Je kunt doneren via gironummer NL50INGB0000001545 ten name van FSAN en ovv ‘donatie de Wereldwijven’.

Over dit Wereldwijf: Marije Elizabeth - Soedan

Keef, tamaam? Ik ben Marije Elizabeth en ik woon met mijn gezin in Soedan, omdat mijn man hier een baan heeft als country director bij een NGO. Hiervoor woonden wij voor drieënhalf jaar in Liberia. Het leven in een geheel andere cultuur geeft genoeg stof tot schrijven. Dit doe ik dan ook graag, op mijn blog en voor De Wereldwijven!