Ontmoet Team C: “iedere vrouw moet zich veilig voelen”

Geweld is wereldwijd het grootste maatschappelijke probleem van vrouwen. Veel vrouwen hebben er dagelijks mee te maken. Direct of indirect. Zelfs als het jou nu niet overkomt, dan bestaat er een grote kans dat ook jij er op een dag mee te maken krijgt. Laten we met elkaar de uitdaging aangaan om de wereld een beetje beter te maken. Een plek waar elke vrouw veilig! is en zich veilig voelt. Het klinkt ambitieus, maar het is zo nodig! 

Wereldwijven Annemarie (Verenigde Staten) en Femke (Taiwan) gaan op pad om kennis te verzamelen, instanties te activeren en projecten op te zetten die ons pad vrij maken van geweld. Dat doen ze samen met jullie: “als Team C, hopen we alle keukentafels tussen Texas en Tapei te mobiliseren!”

Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen?

Dat is eigenlijk een komisch verhaal. We hebben elkaar ontmoet in Houston, waar we op dat moment allebei woonden. In eerste instantie hadden we niet zoveel met elkaar. Anderhalf jaar geleden kregen we samen te maken met een hartverscheurende casus rondom huiselijk geweld en scheiding. We hebben toen met vijf vrouwen uit onze community een gelegenheidsteam opgezet om de vrouw en haar kinderen te helpen.

Dat was keihard werken, maar het heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat we een uitzichtsloze situatie konden kantelen naar een positieve uitkomst. In dat proces ontdekten we dat we verrassend goed kunnen samenwerken en elkaar ontzettend goed aanvullen. We bleken ook nog om elkaars grappen te kunnen lachen en hebben daardoor in korte tijd echt bergen werk verzet. 

Vervolgens verhuisde Femke naar Taiwan en verloren we elkaar wat uit het oog. Desondanks bleven we, los van elkaar, doormalen over de casus waar we allebei zo intensief bij betrokken waren geweest. Femke: ”In december 2021 heb ik Annemarie gebeld met een idee. Toen bleek dat we allebei al een jaar rondliepen met het gevoel dat we iets meer moesten doen.” Dat was het begin. 

Wie zijn team C?

Femke: “Ik heb een achtergrond als advocaat, bestuursvoorzitter en columnist in de verzekeringssector. In 2016 heb ik een sabbatical genomen. Mijn plan was om een jaar vrij te nemen om een langdurig IVF-traject af te ronden. Drie maanden later werd mijn man Wilko overgeplaatst naar Houston.”

“In Houston kreeg ik twee zonen, Klaas en Berend, en had ik een praktijk als yoga- en meditatiedocent. Daarnaast werkte ik als freelance schrijfster en als toeziend voogd bij Child Advocates, een organisatie die via de Amerikaanse rechtbank opkomt voor jongeren die in een pleeggezin zijn geplaatst omdat het thuis niet meer veilig voor ze was.”

“Die ervaring heeft me echt aan het denken gezet. Nadat Annemarie en ik samen bij een geweldszaak betrokken raakten, was het voor mij duidelijk: hier ligt mijn toekomst. Nu nog vanuit Taiwan, maar straks weer in Nederland.” 

Annemarie: “Ik ben getrouwd met Frans en samen hebben we vier levenslustige zonen. Wij zijn ruim vier jaar geleden met ons dynamische gezin naar Houston verhuisd. In Nederland was ik werkzaam als orthopedagoog waarbij de focus vooral op opvoedproblematiek en kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen lag. Daarnaast gaf ik veel trainingen binnen scholen, internaten en kinderdagverblijven.”

“In Houston werk ik bij een NTC-school. Daar kan ik mijn altijd aanwezige behoefte om nieuwe dingen te ontwikkelingen, creativiteit en kennis te delen kwijt. Ik coach en train leerkrachten en bestuur, geef wat les en kan me vastbijten in leuke casussen die voorbij komen.”

“Door de jaren heen ben ik regelmatig in aanraking gekomen met huiselijk geweld. Ondanks al die ervaring heeft de geweldszaak waar Femke en ik samen bij betrokken waren, flinke impact op mij gehad. De complexiteit van de hele situatie en het grote onrecht waar we mee geconfronteerd werden, lieten mij niet meer los. Daarom ben ik heel gemotiveerd en gepassioneerd aan dit nieuwe avontuur begonnen.”

“Samen zijn we Team C, maar ons doel is dat Team C straks niet meer alleen uit Femke en Annemarie bestaat. Onze droom is dat we wereldwijd met een grote groep Nederlandse vrouwen (met allerlei verschillende achtergronden, ervaringen, expertise en talenten) de wereld veiliger gaan maken voor vrouwen.”

Waarom is Team C überhaupt nodig?

Geweld is veruit het grootste maatschappelijke probleem waar vrouwen mee te maken hebben. Van intiem partnergeweld tot straatintimidatie tot zedendelicten. Als je de cijfers echt op je in laat werken, dan schrik je je helemaal dood. Letterlijk iedere vrouw heeft ermee te maken. Want zelfs als jij nu nog geen slachtoffer bent (geweest), hou je er rekening mee dat het kàn.

Ook in de expatwereld is geweld tegen vrouwen al jaren aan de orde, maar deze groep komt in de maatschappelijke discussie eigenlijk niet aan bod. Terwijl juist deze groep vrouwen kwetsbaar is omdat ze in een vreemd land zitten, in een afhankelijkheidspositie en op afstand van vrienden en familie.

Op het moment dat wij ons in dit onderwerp begonnen te verdiepen, merkten we dat het juíst in de expatwereld heel actueel is. Alle verhalen die nu loskomen van slachtoffers en omstanders bevestigen dat we met iets zijn begonnen dat broodnodig de aandacht verdiend.

Waarvoor staat de letter C?

Team C staat allereerst voor community. We willen het onderwerp bespreekbaar maken en communities mobiliseren om actief aan de slag te gaan. Uiteindelijk is dit een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en waar we dus met z’n allen wat aan moeten doen. 

Daarnaast is de C een verwijzing naar Cassandra, de jonge koningsdochter uit de Griekse mythology. Cassandra was volmaakt helderziend, maar werd door niemand geloofd. Dat kwam omdat ze vervloekt was, nadat ze weigerde het bed te delen met de God Apollo. Cassandra was dus een klassiek #MeToo slachtoffer. Ze staat symbool voor elke wijze vrouw die ooit ten onrechte als ‘hysterisch’ of ‘irrelevant’ is weggezet. 

Last but not least, is Team C een wenk naar de vrouw die Annemarie en Femke ooit hielpen in Houston. Uiteindelijk is het daar allemaal begonnen. 

In jullie aanpak, zal de focus niet alleen op het slachtoffer liggen, maar ook op de dader en de omstanders. Waarom die bewuste keuze? 

Onze eerste plannen waren erop gericht om hulp te bieden aan slachtoffers, maar al snel realiseerden we ons dat je daarmee het probleem niet écht aanpakt. Dan loop je steeds achter de feiten aan. Als je daadwerkelijk het verschil wilt maken, moet je de situatie vóór het geweld zien te ontrafelen. Om dat goed te doen moeten we ons niet alleen richten op de tragiek van het slachtoffer of op de schuldvraag, maar moeten we veel eerder en breder gaan kijken naar persoonlijke, sociale, maatschappelijke en culturele factoren die uiteindelijk leiden tot geweld. Daar liggen voor iedereen ook de beste kansen om bij te dragen aan een oplossing.  

Onze focus zal dus in eerste instantie met name liggen op het doorbreken van het taboe en op preventie. Antwoorden op vragen als: ‘Waarom ontstaat (huiselijk) geweld? Wat is de rol van het slachtoffer, dader en omstander? Welk effect hebben systematische en intergenerationele factoren hierop?’ zijn dan heel verhelderend. 

Indien nodig willen we heel graag ondersteuning bieden aan Nederlandse vrouwen die in het buitenland te maken krijgen met geweld. Als het bij jou speelt of je vermoedt dat het bij iemand speelt mag je altijd contact met ons opnemen via de redactie van de wereldwijven: redactie@dewereldwijven.com. Uiteraard behandelen we alle informatie strikt vertrouwelijk.

Kunnen jullie een tipje van de sluier oplichten wat onze lezers de komende weken, maanden kunnen verwachten?

Wij gaan op expeditie in de wereld van het geweld tegen vrouwen, met een bijzondere focus op expats. We gaan op zoek naar kennis, naar verhalen en naar oplossingen. We willen het probleem van alle mogelijke kanten belichten. Niet alleen van slachtoffers, daders en omstanders, maar juist ook van mensen die ons meer kunnen vertellen over oplossingen. 

Onderweg gaan we met mensen in gesprek, leren we heel veel, delen we onze reflecties en onze bevindingen en kunnen anderen zich aansluiten. Achter de schermen zijn we druk bezig om ons eigen platform op te tuigen en de eerste projecten staan inmiddels in de steigers. We hopen dat Team C van daaruit organisch gaat groeien en een soort dynamische beweging wordt, waar steeds nieuwe initiatieven, projecten en samenwerkingen uit ontstaan. 

Iedere week publiceren we iets bij De Wereldwijven. Houd de website van De Wereldwijven dus goed in de gaten voor alle verhalen, de laatste ontwikkelingen en informatie over acties.  

Kunnen onze lezers bijdragen aan Team C?

Heel graag! Hoe meer mensen willen bijdragen hoe beter… en het kan op vele manieren. Alle initiatieven zijn welkom! Je kunt jouw verhaal met ons delen, verslag doen van de situatie of een relevant project in jouw land, de school of sportclub mobiliseren, of een sponsorloop of bakesale organiseren. Wat ons betreft kan het niet creatief of gek genoeg! Daarnaast kunnen we ook wat ondersteuning gebruiken in de vorm van handjes, netwerk en expertise. Neem gewoon contact met ons op als je interesse hebt, dan gaan we er samen wat moois van maken! 

Contact Elke vrouw veilig!

Elke vrouw veilig! Bij De Wereldwijven zullen we wekelijks verslag doen over dit onderwerp vanuit verschillende perspectieven. Heb jij een vraag, expertise, idee voor een lokale actie, handig contact of een verhaal dat je met ons wil delen? Neem dan contact op met de redactie : redactie@dewereldwijven.com. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Over dit Wereldwijf: Saskia van Alphen - VS

Hi! Ik ben Saskia en woon sinds kort in San Diego, Californië na jaren in Chicago en Engeland te hebben gewoond. Ik ben fulltime moeder, schrijfster, dichteres en fotografe. Een kinderboekenserie vordert gestaag. Voor De Wereldwijven blog ik over ‘emancipatie’ dat in een ontwikkeld land als de VS nog een lange weg heeft te gaan: seksualiteit, ras, sociaal-, en culturele achtergrond, armoede en geloof.