Thema Maart: Ik, Wij & Zij

Maart roert zijn staart. Bekend is toch dat deze maand wispelturig kan zijn? De eerste narcissen steken hun kopjes voorzichtig op en dan volgen onstuimige winterdagen met vorst en sneeuw. En ook: lijken we eindelijk uit de greep van de pandemie te komen of er dient zich aan de horizon van Europa een volgende humanitaire ramp aan. 

De pandemie heeft de tegenstellingen tussen mensen al pijnlijk blootgelegd en wat staat de wereld nog meer te wachten nu het machtsvertoon van Rusland in de Oekraïne over alle grenzen galmt?

Ik, wij & zij ( en alles daartussen)

Meer dan ooit hebben we behoefte aan verbinding. Wat verbindt mij en jou? Of ons en hen? Wie kunnen we samen zijn? Precies dat willen we deze maand nader onderzoeken.

‘Ik, Wij & Zij’ is dan ook ons maandthema. Want wie ben ik? Of jij? En wie zijn nu eigenlijk ‘wij’, en ‘zij’? Stuk voor stuk persoonlijke voornaamwoorden om eens bij stil te staan want ze voeren – om er een paar te noemen – terug naar iemands gender, sociale- en culturele achtergrond, politieke- geloofs- en andere levensopvattingen. Stuk voor stuk boeiende onderwerpen om over te schrijven.

We hoeven het niet eens te worden. We willen ook niet overtuigen, maar wat we wel hopen is te inspireren. Eens stil te staan bij waarom de ander een ander perspectief deelt dan jij.

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag en natuurlijk schrijven de Wereldwijven daarover. We onderzoeken welke positieve belangrijke veranderingen we de laatste jaren zien waar we wonen. Of waar juist urgent meer aandacht voor moet zijn. We schijnen ons licht op vrouwen die impact maken of juist welke vrouw ons heeft beïnvloedt in ons leven.

Maar deze dag gaat allang niet meer alleen over vrouwen. Het gaat ook over mannen, want emanciperen doen we samen. In onze (Nederlandse) samenleving zijn nog altijd genoeg voorbeelden dat vrouwen en mannen niet gelijkwaardig worden behandeld. Denk maar aan verlof bij geboorte of ouderschapsverlof. Ook blijft het voor mannen lastiger dan voor vrouwen om een parttime-baan te doen.

En überhaupt wat te denken over gendergelijkheid en de discussies die we daarover voeren? Want, ‘wat is gender?’ Hoe duiden we onszelf nog aan. Met ik? Of hij, zij? Het wordt steeds meer fluïde en het valt me op hoevelen inmiddels op LinkedIn achter de naam één of meerdere persoonlijke voornaamwoorden hebben staan: ‘She/Her’, ‘He/Him’ of de combinatie met ‘They’! Als moeder van een tiener die zoekend zichzelf they/ she noemt en tijdens de Franse les daarover praat omdat het Frans (nu nog) een taal van of vrouwelijke, of mannelijke woorden is, maar buiten school pijnlijk geconfronteerd wordt met intolerantie, is het hoopgevend om te zien dat jongeren zelf een steeds grotere rol spelen om dit taboe te doorbreken.

Het is aan ons, de andere generaties uit alle culturen, om hen dat podium te geven hun verhaal te vertellen en hun visie op de wereld van morgen te delen. Luisteren is altijd de eerste stap om nader tot elkaar te komen.

Elke vrouw veilig!

Vorige maand kondigden we het al aan: we willen het taboe van huiselijk geweld in de expat wereld graag bespreekbaar maken. Inmiddels hebben jullie ongetwijfeld kennis gemaakt met Team C (zo nee, lees dan echt even hun artikelen – te vinden onder auteursnaam Team C).

Wij zijn heel blij met deze samenwerking want De Wereldwijven staan voor een wereld waarin alle vrouwen veilig en vrij kunnen zijn. Ook komende maand gaan Wereldwijven Annemarie en Femke als Team C op zoek naar ervaringen en delen ze met ons kennis en oplossingen over dit onderwerp. En weet je dat jouw bijdrage ontzettend waardevol kan zijn? Heb jij een vraag, expertise, idee voor een lokale actie, handig contact of een verhaal dat je met ons wil delen? Neem dan contact op via redactie@dewereldwijven.com. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Kortom, een maandthema waarvan we hopen dat je één – of meer 🙂 – verhaal aanklikt, dit leest en denkt… dat was interessant!

Over dit Wereldwijf: Saskia van Alphen - VS

Hi! Ik ben Saskia en woon sinds kort in San Diego, Californië na jaren in Chicago en Engeland te hebben gewoond. Ik ben fulltime moeder, schrijfster, dichteres en fotografe. Een kinderboekenserie vordert gestaag. Voor De Wereldwijven blog ik over ‘emancipatie’ dat in een ontwikkeld land als de VS nog een lange weg heeft te gaan: seksualiteit, ras, sociaal-, en culturele achtergrond, armoede en geloof.