Het afbreken van een zwangerschap – een abortus vraagt om zorg

Gastschrijfster

De Wereldwijven gaan lastige onderwerpen niet uit de weg. Vrouwen komen in hun leven soms voor heel confronterende keuzes te staan. Wel of geen kinderen blijken maatschappelijke taboes. Hoe pijnlijk is kinderloosheid als je een kinderwens koestert? En een miskraam heeft veel impact op een vrouw, maar óók het bewust afbreken van een zwangerschap is nooit eenvoudig. Al doen anders denkenden dat ons heel graag geloven. Het is niet zo. Hoe confronterend ook, geen van de onderwerpen gaan wij uit de weg omdat de Wereldwijven er zijn voor alle vrouwen. Kinderloosheid, miskramen en abortus zijn bovenal vrouwenzaken.

Miriam van Kreij, is oprichter van Miskraambegeleiding Nederland en ziet in haar werk de dringende behoefte voor vrouwen die te maken krijgen met de taboes rond zowel miskramen als abortus. Miriam is ook auteur van diverse boeken rond beide onderwerpen. Ze stelde ons onlangs de vraag: “hoe vaak, denken jullie, komt abortus voor?” In dit blog niet alleen de cijfers, maar ook uitleg van Miriam waarom een abortus zorg verdient.

Gezondheid - Miskraam

Abortus: een geheim van en voor veel vrouwen

Wereldwijd wordt één op de drie zwangerschappen actief afgebroken. In Nederland is dat aantal flink lager, namelijk één op de 7 à 8 zwangerschappen. Miskramen zitten hier niet bij. Buitenbaarmoederlijke zwangerschappen ook niet. Als je dit omrekent, betekent dit dat één op de vijf Nederlandse vrouwen een abortus provocatus meemaakt.

Anders gezegd: tegen de tijd dat ze 50 jaar oud is, heeft 1 op de 5 Nederlandse vrouwen één of meer abortussen gehad. Ja, ook onder jouw vriendinnen. Ook in je familie. Ook onder jouw oud-collega’s. Ik geef een paar voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, waarbij de namen natuurlijk gefingeerd zijn:

  • Julia besluit op haar 19e tot abortus. Ze wil haar studie kunnen afmaken (tegenwoordig is de helft van de vrouwen die kiest voor abortus tussen de 25 en 35 jaar).
  • Cloë raakt zwanger van haar gewelddadige echtgenoot. Zo’n leven wil ze haar kind niet aandoen.
  • Rutger en Sarah hebben drie kinderen en hun relatie verkeert in zwaar weer. Nu is Sarah onbedoeld zwanger van hun 4e kind. Ze kiezen voor abortus. Feit: de helft van de vrouwen die kiest voor abortus, heeft al opgroeiende kinderen.
  • Bij de 20-weken echo blijkt dat Beatrice’s kindje een aandoening heeft, waardoor het niet levensvatbaar is. Feit: Zo’n 5% van de abortussen is om medische redenen. De rest dus niet.

“Hoeveel verhalen ken jij? Of misschien heb je zelf de ervaring? Hoe is het rond abortus geregeld in het land waar jij nu woont? Wat zegt de wet erover? Hoe is de zorg geregeld? Hoe is de publieke opinie?”

– Miriam van Kreij

Voor of tegen? Zorg moet en kunnen we niet negeren

Abortuszorg is in andere landen vaak niet zo toegankelijk als in Nederland. Zo’n 10% van de abortussen in Nederland is een abortus bij een buitenlandse vrouw, omdat de wetgeving in Nederland ruimer is dan in haar land van herkomst. Voor andere vrouwen kan de abortusboot Women on waves van arts Rebecca Gomperts uitkomst bieden. Ook omdat zij pillen kunnen voorschrijven en opsturen om de zwangerschap te stoppen.

“Abortus. Ik ben niet voor. Ik ben niet tegen. Maar ik zie wel de impact. En daar wil ik iets in betekenen.”

– Miriam van Kreij

Daarom schreef ik het boek ‘Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus’ met veel ervaringsverhalen. FIOM zegt over het boek: “een laagdrempelig boek over de verwerking van abortus, vol met ervaringen van vrouwen en zorgverleners én concrete tips.”

Abortus verdient zorg. Meer weten?

Stel dat je zelf een abortus hebt meegemaakt. Kun je daarover praten in de omgeving waar je nu woont? Een abortus kan serieuze impact hebben op je relatie, je gezin en je gezondheid. Loop je op deze vlakken tegen problemen aan? Zoek dan gespecialiseerde hulp. Mail me gerust op info@miskraambegeleiding.nl als je je persoonlijke verhaal wilt delen. Begeleiding kan ook online, er is geen wachtlijst. Je bent welkom, in alle vertrouwelijkheid.

Want een abortus doet ertoe.

Over dit Wereldwijf: Gastschrijver

De Wereldwijven nodigen ook gastschrijvers en gastfilmers uit om zo nu en dan hun inspirerende verhalen te delen. Deze verhalen of videos gaan over onderwerpen die nauw aansluiten bij onze zoektocht naar authenticiteit, echtheid, diepgang en verbinding. Lees mee en laat je inspireren.