Online koppeltherapie werkt goed en is ideaal voor expats

De drempel om naar een psycholoog te gaan, lijkt de laatste jaren gelukkig steeds lager te worden. Terecht, want waar de huisarts belangrijk is voor je jaarlijkse lichamelijke check-up, kan de psycholoog heel veel betekenen voor je geestelijke gezondheid. De wereld om ons heen lijkt steeds complexer en verwarrender, en de verlammende invloed die de covid-pandemie op ons heeft gehad, heeft nog steeds veel na-weeën. Vooral onder jongeren in Nederland en daarbuiten.

Marguery Rattan-Tewari is ruim twintig jaar psycholoog en helpt zowel volwassenen als jongeren. Sinds 2016 geeft ze die begeleiding niet alleen ín, maar ook vanuit het tropische Suriname. Vanuit? Ja, want Marguery is één van de psychologen van Psycholoog op Afstand die hoogwaardige online psychologische hulp bieden aan expats en (niet) Nederlandstaligen in het buitenland. Naast individuele begeleiding van jongeren en volwassenen, geeft ze o.a ook koppeltherapie. Online.

Marguery, je woont en werkt alweer zes jaar in Suriname. Waarom besloot je hier je werk als psycholoog voort te zetten?

“Ik ben geboren in Amsterdam maar toen ik twee jaar was, ging ik met mijn familie terug naar Suriname, Paramaribo waar ik tot mijn 18e heb gewoond. Ik wilde graag in Nederland studeren omdat in Suriname de studiemogelijkheden veel minder breed zijn. Het overgrote deel van mijn familie, zeg maar gerust 90%, woonde ook in Nederland, dus gek was mijn keuze niet. Ik ben in Leiden gaan studeren en blijven ‘plakken’. Na mijn studie vond ik hier een leuke baan en een leuke man met wie ik getrouwd ben en drie kinderen heb. Ik heb dertien jaar in de jeugdhulpverlening in Nederland gewerkt.”

“Toch is Suriname natuurlijk ook mijn thuis en het trok om terug te keren. In mijn werk begeleid ik veel kinderen en jongeren en juist in Suriname is een groot tekort aan hulp voor deze groep. Er is sowieso een tekort aan psychologen. We hebben hier 20-30 psychologen en minder dan de helft van hen is gespecialiseerd in zorg voor kinderen- en jeugd.”

Een tekort? Hoe ziet de hulpverlening er dan uit in Suriname en welke ontwikkelingen zijn er geweest de afgelopen jaren?

“Dat grote tekort is niet helemaal vreemd. Tot voor kort kon je geen psychologie studeren in Suriname en de Surinamers die in Nederland psychologie zijn gaan studeren, kwamen niet perse terug om zich hier in te zetten. In Suriname heeft ook heel lang een zwaar taboe gelegen om naar een psycholoog te gaan. Daar is pas zo’n tien jaar geleden verandering in gekomen. De Surinaamse overheid heeft daar in bijgedragen door grote campagnes te voeren om die drempel te verlagen.”

“Het zal je misschien verbazen, maar Suriname is een echte meltingpot. Het land kent vijf grote, heel verschillende, cultuurgroepen: Chinezen, Creolen, Hindoestanen, Javanen en Inheemsen. De Javanen, Hindoestanen en Chinezen waren veelal contractarbeiders, terwijl de Creolen nazaten zijn van de tot slaaf gemaakten en de Inheemsen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. En al die culturen hebben heel eigen gewoonten en ongeschreven regels, maar moeten wel samenwerken en samenleven. Het belang van (en de belangstelling voor) de transculturele psychologie is hier enorm gegroeid omdat het helpt om de kennis van (elkaars) culturen te vergroten en begrijpelijker te maken.”

Wat is het belang van transculturele psychologie in jouw werk?

“Ik kan je een heel praktisch voorbeeld geven. In Suriname is het ongepast om als kind een volwassene aan te kijken wanneer je wordt gecorrigeerd. Dat word je als kind dus afgeleerd en zo gedraag je je. Voor buitenstaanders die niet met die cultuur bekend zijn, komt dit heel anders over en kan het verward worden met bijvoorbeeld autisme. Je begrijpt dat dan de benadering van zo’n kind van meet af aan anders is, als je niet op de hoogte bent van die achtergrond. Hetzelfde geldt voor het bekende ‘handen schudden’.”

“Mijn kennis van transculturele psychologie is ook belangrijk voor gemengde koppels die in relatietherapie gaan: koppeltherapie. Bij gemende koppels zie je vaker dat het niet lekker loopt op vlakken als communicatie (verschil in direct of indirect). Hoe je interpreteert wat iemand zegt, heeft vaak te maken met je eigen culturele achtergrond. C’est le ton qui fait la musique.”

Begeleidt je ook koppels die in het buitenland wonen? En kun je ons vertellen hoe online koppeltherapie werkt?

“Ja. Zowel gemengde koppels als koppels met dezelfde culturele achtergrond (die uit één en hetzelfde land komen). Ik begeleid dus ook niet Nederlandstaligen. Net als mijn andere collega’s overigens want we spreken meerdere talen en dat komt zeker bij therapie aan koppels met verschillende taal- en culturele achtergronden, goed van pas. Online koppeltherapie klinkt misschien onwennig, maar is in de praktijk bijna identiek aan de therapie bij mij in de praktijk. Zo heb ik met ieder een individueel gesprek voordat we beginnen met de koppelsessies. Net als dat er afspraken worden gemaakt hoe de sessie in de praktijk gaan, maken we die afspraken voor de online sessies. Zo zijn er regels hoe je met elkaar communiceert en naar elkaar luistert. Dat is zeker bij online koppeltherapie heel belangrijk.”

Wat zijn de voordelen van online-therapie? En wat kan een nieuwe cliënt verwachten?

“Online therapie heeft enorm veel voordelen. Voorop staat dat je in je eigen vertrouwde omgeving bent. Dat kan zijn in je huiskamer, maar zeker ook in je bed als jij je daar veiliger voelt. Die keus is echt helemaal vrij en mag jij als cliënt bepalen. Het gaat erom dat je je veilig voelt. Natuurlijk is het veel flexibeler. s’ Ochtends vroeg of ’s avonds laat, de agenda laat veel meer tijdstippen toe. En kledingvoorschriften zijn natuurlijk een stuk losser – niemand die ziet of je een training- of pyamabroek aanhebt of op sloffen loopt.”

“Voordat je met mij praat, is er altijd een (kosteloos en vrijblijvend) intake gesprek met Stella. Zij is het eerste aanspreekpunt van ons team bij Psycholoog op Afstand. Ze is heel zorgvuldig, vraagt door waar nodig en haalt mogelijke twijfels weg. Kijkt goed welke psycholoog het beste bij de cliënt past. Als zij eenmaal iemand heeft gekoppeld, gaat dat goed.”

Uit onderzoeken blijkt dat de pandemie in Nederland extra mentale druk heeft gelegd op vooral jongeren. Hoe hebben jongeren in Suriname dit ervaren?

“Bij jongeren in Suriname is het niet anders geweest. Vele kinderen en jongeren voelden zich geïsoleerd omdat het contact met leeftijdsgenoten, op school en daarbuiten, veelal kwam weg te vallen. Vele jongeren raakten in een depressie, omdat sociale contacten voor die doelgroep van essentieel belang zijn. Er is een periode geweest tijdens de pandemie waarbij men alleen de deur uit mocht om boodschappen te doen. De volwassenen kwamen om die reden toch nog buitenshuis, terwijl de jongeren echt maanden achtereen binnen hebben moeten blijven. Gelukkig is de situatie nu weer genormaliseerd en gaat het weer goed met de jongeren. Dit omdat jongeren ook vaak erg veerkrachtig zijn.”

Zag je een toename in cliënten voor koppeltherapie tijdens de pandemie?

“Zeer zeker. Ook op koppels en relaties heeft de pandemie een grote druk gelegd. Er zijn  koppels geweest die tijdens de pandemie maandenlang van huis uit hebben moeten werken. Dit bracht irritaties vanwege ‘het de hele dag op elkaars lip zitten’ zoals ze dat zelf aangaven en weinig buitenshuis  kunnen ondernemen. Het is belangrijk om als koppel samen dingen te doen, maar ‘me time’ is ook noodzakelijk en dat was dus minder goed mogelijk. Door de hele tijd samen te zijn, ga je ook meer letten op details als het gedrag en de communicatie van je partner en dat hoeft niet altijd positief uit te pakken. Gelukkig merk ik ook bij de koppels die veel last hebben gehad van de gevolgen van de pandemie dat het nu weer veel beter gaat.”

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor koppeltherapie voor jou situatie?

Dan ben je bij Psycholoog op Afstand aan het spreekwoordelijke ‘juiste adres’. Waar jij je ook ter wereld bevindt, een team van psychologen (waaronder Marguery) biedt therapie, coaching en relatietherapie in de Nederlandse taal (maar ook in vele andere talen!).

Psycholoog op Afstand bestaat uit een team van 25 bekwame en gepassioneerde Gz-psychologen en een BIG-geregistreerde psychiater. Omdat de psychologen vaak zelf ook in het buitenland wonen en werken, begrijpen ze jouw situatie én is er voor elke tijdzone wel een geschikte psycholoog te vinden. En misschien wel het allerfijnste: je kunt direct terecht, zonder wachttijden.

Benieuwd of online therapie wel bij jou past? Plan dan hier een kosteloos kennismakingsgesprek.

Over dit Wereldwijf: Saskia van Alphen - VS

Hi! Ik ben Saskia en woon sinds kort in San Diego, Californië na jaren in Chicago en Engeland te hebben gewoond. Ik ben fulltime moeder, schrijfster, dichteres en fotografe. Een kinderboekenserie vordert gestaag. Voor De Wereldwijven blog ik over ‘emancipatie’ dat in een ontwikkeld land als de VS nog een lange weg heeft te gaan: seksualiteit, ras, sociaal-, en culturele achtergrond, armoede en geloof.